prvky citace‎ > ‎

nakladatelské údaje

Nakladatelské údaje


Místo vydání: nakladatel, datum

Pokud je uvedeno více míst vydání nebo více vydavatelů, stačí uvést jen první. Místo vydání v citaci uvádíme tak, jak je v dokumentu. Chybí‑li údaj o místě nebo nakladateli, vynecháme ho, nebo zapíšeme do hranatých závorek. Jména vydavatelů (nakladatelů) zkracujeme na údaje nutné k jejich rozpoznání.

o         Např. John Wiley & Sons, Inc  zkrátíme na Wiley

Weinheim: Wiley, 2008.

o         Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum zkrátíme na Karolinum

            Praha: Karolinum, 2017.

o         Grada Publishing, a.s zkrátíme na Grada
PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010. Psyché. ISBN 978‑80‑247‑3069‑1.


Je‑li použita forma citování jméno‑datum, uvádí se rok vydání pouze za tvůrcem (tvůrci). V nakladatelských údajích se v tom případě píše pouze je‑li potřebné přesnější datum (např. u časopisů).

Datum zapisujeme tak, jak je uvedeno v dokumentu. Pouze data vypsaná slovy nahradíme číslem. Do citace uvádíme i chybné datum z dokumentu a správné datum zapisujeme do hranaté závorky za něj.

o         1946 [1964]

o         10.7.2006

Je‑li v dokumentu uveden pouze copyright, zapisujeme jej buď za symbol ©, c nebo zkratku cop.

o         ©2011

o         c2011

o         cop. 2011

Chybějící datum uvádíme zkratkou b.r., případně jej určíme.

o         [b.r.]

o         [cca 1820]

o         [?1820]

o         [1. pol. 19. stol.]

U aktualizovaných dokumentů je nutné uvést v citaci zpřesňující údaje o verzi dokumentu:

o         Verze 3.1

o         Aktualizace 2.6.2011

o         VOŘÍŠEK, Vladimír. Mzdová účtárna aktuálně: komplexní příručka pro mzdové účetní a personalisty. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. Poslední aktualizace č. 17, červen 2008. ISBN 80‑86229‑86‑6.