Časté chyby v citacích

Jednou z nejčastějších chyb, které se vyskytují, je použití různých citačních manažerů a pomůcek k vytváření bibliografických citací. Každá jednotlivá citace je pak podle ISO 690 sice v pořádku, ale nelze je použít do jednoho seznamu. Norma totiž nedává jednoznačný návod na to, jak citovat. Pouze určuje povinné prvky citace a do jisté míry jejich pořadí.

Přímo v normě je uvedeno: „… norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady […] nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci.

Norma tedy završuje většinu z existujících citačních stylů.

TAKHLE NE

Příklad správných citací, které nemohou být v jednom seznamu literatury, protože každá je vytvořena jiným způsobem:

  • BULGARELLI, Ulderico – CERIMELE, Maria Mercede – ZARETTI, Anna. A Numerical Model Related to an Astrophysical Problem, Applied Mathematics and Computation, January 1989. Vol. 29, no. 1, str. 17–38.
  • DÄNIKEN, Erich von, 1994. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80‑206‑0434‑0.
  • Doleček, J. (2009). Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové filtry, generátorysignálu a převodníky dat. Praha: BEN. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.
  • HANUŠ, J. (ed.). Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80‑7325‑006‑3.
  • Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.
  • HROMÁDKO, Jan, Jiří HROMÁDKO a Petr MILER, VladimírHÖNIG a Martin CINDR. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy. 2010, 104(8), 784–790. ISSN 0009‑2770.
  • KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

Nesoulad odkazů a seznamu citací:

Velmi často se vyskytuje v textu práce harvardský způsob odkazování (jméno datum), ale v soupisu bibliografických citací není rok vydání práce hned za autorem, přitom na tom je celý tento styl (systém) postaven.

Chybějící mezera za interpunkčním znaménkem či použití spojovníku místo pomlčky v rozsahu (např. stran nebo let):

  1. ŠIMETKA,Ondřej. Zmenšující (destruktivní) operace. Modernígynekologie a porodnictví,2009,roč.18,č. 3, s.285-289. ISSN:1211-1058.

Oboustranná mezera kolem dvojtečky oddělující název a podnázev. Většinou vznikne kopírováním z knihovního katalogu.

  1. PROŠKOVÁ, Eva. Mýty a skutečnost specializované způsobilosti všeobecných sester. Florence : časopis moderního ošetřovatelství,2010, 6(6), 3–4. ISSN 1801-464X.

Chybí přesné datum u zdrojů, které to vyžadují.

U článků v časopisech nebo novinách, online zdrojů, patentů, rozhlasového či televizního vysílání apod.

Nejčastěji se chyba vyskytuje při použití harvardského stylu, kde se uvádí rok vydání ihned za autorem. Přesnější datum (případně i čas) je třeba uvést na obvyklém místě.