normy

Normy

Řada a číslo normy. Název normy. Vydání. Místo: nakladatel, rok.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         ČSN ISO 830. Informace a dokumentace – Bibliografický popis a citace. Pravidla zkracování bibliografických termínů. 2. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2001.

o         ČSN EN 196‑1. Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti. Praha: Český normalizační institut, 2005.