zákony

Legislativní dokumenty

Tvůrce. Typ dokumentu, číslo a rok zveřejnění ve sbírce, datum schválení, název. In: Sbírka zákonů datum. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         ČESKO. Zákon č. 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964, Občanský zákoník. In: Sbírka zákonů 5. 3. 1964, roč. 1964, částka 19. ISSN 0322‑8037.

o         Zákon 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).