elektronické zdroje – citace webu

Elektronické zdroje (harvardský systém: jméno-datum)

Poznámka: Pokud má dokument přiděleno DOI, musí být v citaci uvedeno. Citace s DOI vedou i po sedmi letech ke správnému cíli, téměř všechny ostatní odkazy bylo nutné aktualizovat.

Online knihy, monografické dokumenty

Tvůrce, rok. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

o         BANABIC, Dorel, 2007. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer [cit. 16.5.2018]. Dostupné z ProQuest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014

o         ČAPEK, Karel, 1981. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel. Spisy, sv. 9 [cit. 5.8.2015]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf  Rovněž dostupné v html, rtf, txt, pdb, prc a epub z: http://search.mlp.cz/cz/titul/valka-s-mloky/3347566/ 

o         ČAPEK, Karel, 2004. R.U.R. [online] Release Date: August 2, [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://www.gutenberg.org/ebooks/13083

Online časopisy/seriály – jednotlivé číslo

Název časopisu, rok [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

o         ElectroScope, 2010 [online]. č. 4 [cit. 27.6.2011]. ISSN 1802‑4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?id=31:islo‑42010

o         D‑Lib Magazine, 2011 [online]. Corporation for National Research Initiatives, May/June, 17(5/6) [cit. 6.5.2011]. ISSN 1082‑9873. DOI: 10.1045/may2011‑contents

Příspěvky v online časopisech / seriálech

Tvůrce, rok. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

o         BITUŠÍKOVÁ, Alexandra a LUTHER, Daniel, 2010. Sustainable diversity and public space in the city of Bratislava, Slovakia. Anthropological Notebooks [online]. Ljubljana (Slovenia): Slovene Anthropological Society, 16(2) [cit. 16.5.2018]. ISSN 1408032X. Dostupné z: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-OHGILSXZ/1017388c-c14d-4f2c-bdeb-da7ac04619b6/PDF

o         ČADA, Roman, 2008. Degree conditions on induced claws. Discrete Mathematics [online]. Elsevier. 6 December, 308(23), 5622‑5631 [cit. 13.6.2011]. ISSN 0012‑365X. Dostupné prostřednictvím Science Direct. DOI:10.1016/j.disc.2007.10.026

o         ALLEN, Robert B., 2011. Model‑Oriented Scientific Research Reports. D‑Lib Magazine [online]. May/June, 17(5/6) [cit. 6.5.2011]. ISSN 1082‑9873. DOI: 10.1045/may2011‑allen

o         KNOPOVÁ, Martina, 2011. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online]. 15(6) [cit. 16.05.2018]. ISSN 1212‑5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/bezpecnost-dat-v-informacnich-systemech

o         BRATKOVÁ, Eva, 2010. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 14(9) [cit. 16.05.2018]. ISSN 1212‑5075. Dostupné z: https//ikaros.cz/co-prinasi-treti-vydani-mezinarodni-normy-iso-6902010

Webové stránky / webové sídlo

 

Dominantní tvůrce, rok. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.


Pokud stránka nemá dominantního autora, píšeme rok za název.

o         Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2010 [online]. MZČR. [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/ 

o         Výzkum a vývoj v České republice, 2015 [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [Cit. 16.5.2018]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz

o         The 9th World Shakespeare Congress. Renaissance Shakespeare: Shakespeare Renaissances. Prague, Czech Republic. 17.–22. 7.2011 [online]. [Cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.shakespeare2011.net


Poznámka: Osobně považuji údaj o místě u většiny webových stránek za irelevantní

Vedlejší webové stránky

Dominantní tvůrce, rok. Název vedlejší webové stránky. Název hlavní webové stránky / webového sídla: podnázev hlavní webové stránky [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Pokud stránka nemá dominantního autora, píšeme rok za název.

o         OP VaVpI, 2000. Projekty. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace [online].OP VaVpI. [Cit. 5.8.2015]. Dostupné z: https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty.html 

o         Rada VaVaI, 2017. Hodnocení výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj v České republice [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. [Cit. 16.5.2018]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

o         Články. 2011. Veda.cz: Průvodce informacemi o vědě a výzkumu [online]. MathAn. Poslední změna 10.8.2011. [Cit. 11.8.2011]. Dostupné z:  http://www.veda.cz/findInSection.do?sectionId=1255

Poznámka: Osobně považuji údaj o místě u většiny webových stránek za irelevantní

Příspěvky na webových stránkách

Tvůrce, rok. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

o         TICHÁ, Jana a TICHÝ, Miloš, 2011. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. 21.4. [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. Path: Homepage; články; 21.4.2011.

o         Český statistický úřad, 2020. Interaktivníporovnání našich krajů [online]. 15.1. [cit. 4.2.2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/interaktivni-porovnani-nasich-kraju    


.