prvky citace‎ > ‎

tvůrce

Tvůrce (autor)

V citaci uvádíme osoby nebo korporace (organizace/akce) uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu, zodpovědné za vytvoření dokumentu, zpravidla autora nebo editora, ale podle typu citované jednotky to může být i skladatel, ilustrátor, interpret, fotograf apod.

Hlavního tvůrce uvádíme před názvem dokumentu. Osoby, které se na díle podílely menší měrou, zapisujeme až za názvovými údaji.

Tam, kde nelze určit autora, může v roli tvůrce být i celá organizace.

o         HEROUT, Pavel. XSLT 2.0 a SVG prakticky. České Budějovice: Kopp, 2010. ISBN 978‑80‑7232‑406‑4.

o         DÄNIKEN, Erich von. Prorok minulosti. Přeložil R. ŘEŽÁBEK. Praha: Naše vojsko, 1994. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         SHAKESPEARE, William. Jak se vám líbí [As you like it]. Vyd. 2. Přeložil Martin HILSKÝ. Brno: Atlantis, 2007. ISBN 978‑80‑7108‑290‑3.

o         DOUBRAVOVÁ, Jarmila, ed. Společenské hry: analytický přístup. Dobrá voda: Čeněk, 2003. ISBN 80‑86473‑35‑X.

o         DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance: op. 46 [hudebnina]. Pro tři nástroje a klavír upravil Martin HYBLER. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2005. H 592. ISMN M‑2601‑0337‑5.

o         BURIAN, Zdeněk. Ani ryba ani pták. Text Bořivoj ZÁRUBA. [Praha]: Granit, ©1993. ISBN 80‑901443‑7‑3.

o         SAUDEK, Jan. Divadlo života. Sest. a slovem doprovodila Daniela MRÁZKOVÁ. Praha: Panorama, 1991.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES. Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ©2003. ISBN 80‑86345‑34‑3.

Více tvůrců

Do tří autorů uvádíme všechny. Pokud má dokument více než tři autory, je‑li to možné, uvádíme všechny. Jinou možností je zapsat prvního autora a zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo ekvivalent v řeči, ve které píšeme práci).

Jméno prvního autora uvádíme vždy v invertovaném tvaru, který je vhodný k abecednímu řazení:

PŘÍJMENÍ, Jméno

Jména druhých a dalších autorů uvádíme stejným způsobem:

PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno a PŘÍJMENÍ, Jméno

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

Nebo mohou být v přímém pořadí, jak je tomu např. ve stylech MLA a Chicago:

PŘÍJMENÍ, Jméno, Jméno PŘÍJMENÍ a Jméno PŘÍJMENÍ

o         KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.

U dokumentů, které mají mnoho autorů, ale žádný z nich není dominantní (např. encyklopedie, film, konference…), je prvním údajem v citaci název díla.

o         Visual encyklopedia. London: Dorling Kindersley, 1998. ISBN 0‑7513‑0534‑0.

o         Musíme si pomáhat [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko, 2000.

o         Hudební historie Karlových Varů a západočeského regionu ve XX. století: konference ‑ setkání významných osobností české hudby 20. září 2008 v rámci jubilejního 50. Dvořákova karlovarského podzimu. Karlovy Vary: Karlovarský symfonický orchestr, ©2008.

Jména autorů uvádíme v podobě, v jaké jsou na titulním listu. V invertované podobě uvádíme křestní jména a další části po příjmení. Úprava dalších částí by měla odpovídat zvyklostem jazyka a země autora:

o         DE LA FLOR, Grace                              [angličtina]

o         LA FONTAINE, Jean de                         [francouzština]

o         LA BÉDOLLIÈRE, Émile de                   [francouzština]

o         GOETHE, Johann Wolfgang von              [němčina]

o         CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de [španělština]

Organizace jako tvůrce

Je‑li jméno organizace na dokumentu uvedeno zkratkou, a známe‑li její plný název, uvedeme ho do hranaté závorky. Toto není nutné u organizací obecně známých pod zkratkou (NATO, UNESCO, pokud píšeme pro české čtenáře ČEZ, RWE apod.)

o         ZČG [Západočeská galerie].

o         Odbor KČT v Rokycanech [Odbor Klubu československých turistů v Rokycanech]. Průvodce Rokycanskem a Zbirožskem. Praha: Československý kompas, 1923. Průvodce Československého kompasu sv. 5.

o         RWE. RWE se představuje. Essen: RWE, 1999.

Anonymní díla

Používáme‑li formu odkazování jméno–datum, uvádíme na místě jména zkratku Anon. U ostatních forem odkazování uvádíme na prvním místě název díla.