články v časopisech

Články v časopisech (harvardský systém: jméno-datum)

Tvůrce, rok. Název příspěvku. Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, číslování, strany. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         BENEŠ, Petr, 2006. Aktuální trendy v oblasti elektroniky. Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika. 54(12), 3‑6. ISSN 0036‑9942.

o         Daneš,Jan. 2014. Screening karcinomu prsu v České republice. Česká radiologie. 68(3), 177–180.

o         EŠNEI, Václav, 1895. Máje z okolí uhlířsko‑janovického. Český lid. Praha: V. Šimáček. 4(1), 4‑8.

o         HROMÁDKO, Jan, HROMÁDKO, Jiří, MILER, Petr, HÖNIG, Vladimír a CINDR, Martin, 2010. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy. 104(8), 784‑790. ISSN 0009‑2770.

o         KUMPERA, Jan, 2006. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006, 15(158), 3. ISSN 1210‑5139.
o         Miškovská, Zuzana.2014. Mamografie očima praktickéholékaře. Acta medicinae. 3(4), 64-66. ISSN 1805-398X.
o         SVOBODOVÁ, Kamila, 2006. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 48(4), 256‑261. ISSN 0011‑8265.

o         ŠÍCHA, Jan et al., 2011. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. 8(3), 191‑199. ISSN 1612‑8850.

o         VAŘEKA, Pavel, 2010. Příspěvek ke studiu žijících vsí středověkého původu. Pozůstatky zástavby z pozdního středověku na parcele č.p. 121 v Mikulčicích. Přehled výzkumů. 51(1‑2), 249‑265. ISSN 1211‑7250.

o         VAŘEKA, Pavel, 2008. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 33, 101‑117. ISSN 0231‑5823.


Číslování může být s použitím označení svazků a stran:

o         KUMPERA, Jan, 2006. Josef Kajetán Tyl a západní Čechy. Plzeňský deník. 10. 7. 2006, s. 3. ISSN 1210‑5139.
o         ŠÍCHA, Jan et al., 2011. Ion flux characteristics in pulsed dual magnetron discharges used for deposition of photoactive TiO2 films. Plasma Processes and Polymers. Vol. 8, no. 3, s. 191‑199. ISSN 1612‑8850.
o         VAŘEKA, Pavel, 2008. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. Sv. 33, s. 101‑117. ISSN 0231‑5823.