příspěvky v monografiích – kapitoly

Příspěvky v knihách a jiných monografických publikacích (harvardský systém: jméno-datum)

Tvůrce, rok. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, strany. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         NEMCOVÁ, Emília, 2006. Základy rétoriky. In: Meško, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, s. 4964. ISBN 8080632197.

Kapitola v knize (harvardský systém: jméno-datum)

Norma s pojmem kapitola vůbec nepracuje. Uvádí pouze příspěvek v knize nebo podobném dokumentu. Podle tohoto modelu tedy citujeme i kapitolu v knize.

Tvůrce kapitoly, rok. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od autora kapitoly). Název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, strany. ISBN.

o    JOHNOVÁ, Radka, 2008. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, s. 85-87. ISBN 978‑80‑247‑2724‑0.