příspěvky v monografiích – kapitoly

Příspěvky v monografiích a kapitoly v knize

Příspěvky v knihách a jiných monografických publikacích

Tvůrce. Název příspěvku. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.


o         NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: Meško, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006, s. 4964. ISBN 8080632197.

Kapitola v knize

Norma s pojmem kapitola vůbec nepracuje. Uvádí pouze příspěvek v knize nebo podobném dokumentu. Podle tohoto modelu tedy citujeme i kapitolu v knize.
 

Tvůrce kapitoly. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od autora kapitoly). Název knihy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.

 
o         CÉZAR, Jan. Techniky public relations. In: I zázrak potřebuje reklamu: pestrý průvodce světem reklamní a marketingové komunikace. Brno: Computer Press, 2007, s. 129‑138. ISBN 978‑80‑251‑1688‑3.
o         JOHNOVÁ, Radka. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008, s. 85-87. ISBN 978‑80‑247‑2724‑0.