elektronické zdroje / web

elektronické informační zdroje

Základní schéma citace záleží na druhu dokumentu (monografický dokument, periodikum, příspěvek…). Konkrétní druhy najdete v příkladech citování elektronických zdrojů.

Typ nosiče / média

Typ nosiče je pro elektronické informační zdroje povinný. Je‑li to potřebné, můžeme elektronický zdroj blíže specifikovat:

o         [online]

o         [disk]

o         [online databáze] 

Požadavky na systém

Pokud je potřeba, uvádíme v poznámce požadavky na systém a podobné informace, např. velikost souboru, požadavky na software apod.


Datum aktualizace / revize / vydání

Pokud je k dispozici, je pro online zdroje povinné.

o         Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Výzkum a vývoj České republice [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední změna 19.01.2011 09:54 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

Datum citování

Vzhledem k proměnlivosti online zdrojů a jejich umístění, je datum, kdy jsme měli zdroj otevřený, povinný údaj. Uvádíme ho do hranaté závorky za výraz cit.

o         [cit. 3.6.2011]

Dostupnost a přístup

Povinné údaje u online zdrojů. Dostupné z: úplná adresa. Je‑li třeba na konci řádku adresu rozdělit, dělíme ji vložením mezery za lomítko. Pokud má zdroj přiděleno DOI, jedná se o povinný údaj, v tom případě nemusíme uvádět URL adresu. DOI (jednoznačný identifikátor digitálních objektů) zaručuje, že se k digitálnímu dokumentu dostaneme i po mnoha letech. Pokud před vlastní číslo DOI uvedeme i doi.org/ funguje jako přímý odkaz na dokument 
Je‑li k dokumentu omezený přístup, je vhodné informaci v citaci uvést. Je možné uvést informace o dalších formách a umístění. U složitých webových adres je možné za Path: vypsat cestu.

o         DAVIES, Lorraine, FORD‑GILBOE, Marilyn and HAMMERTON, Joanne. Gender Inequality and Patterns of Abuse Post Leaving. Journal of Family Violence [online]. Springer. Jan 2009, 24(1), 27‑39 [cit. 13.6.2011]. DOI: 10.1007/s10896‑008‑9204‑5.

o         BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z MyiLibrary: http://lib.myilibrary.com?ID=86355
o         BANABIC, Dorel. Advanced Methods in Material Forming [online]. Springer, 2007 [cit. 16.5.2018]. Dostupné z ProQuest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/zcup-ebooks/detail.action?docID=302014

o         ČADA, Roman. Degree conditions on induced claws. Discrete Mathematics [online]. Elsevier. 6 December 2008, 308(23), 5622‑5631 [cit. 13.6.2011]. ISSN: 0012‑365X. Dostupné prostřednictvím Science Direct. DOI: doi.org/10.1016/j.disc.2007.10.026

o         ČAPEK, Karel. Válka s mloky [online]. 20. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1981. Spisy, sv. 9 [cit. 13.6.2011]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/ koweb/00/03/34/ 75/66/valka_s_mloky.pdf. Text je rovněž dostupný v html, rtf, txt, pdb, prc a epub z: http://www.mlp‑old.cz/ karelcapek/

o         TICHÁ, Jana a TICHÝ, Miloš. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. 21.4.2011 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. Path: homepage; články; 21.4.2011.