grafická díla

Grafická díla: fotografie, kresba, litografie, rytina ap.

Mezi grafická díla zahrnujeme fotografie (a to včetně negativů a diapozitivů), kresby, litografie, rytiny apod. Podle tohoto návodu lze citovat i obrazy a další výrvarná díla.

Tvůrce

Jména všech tvůrců, která jsou na citované jednotce, bychom měli uvést v citaci. U grafických děl to mohou být např. malíř a rytec

Název

Pokud grafické dílo nemá vlastní název, uvedeme do hranatých závorek místo názvu předmět díla.

o         Bez názvu [Dívka s tulipánem][černobílá fotografie].

Typ nosiče / média a rozměr

V položce typ nosiče / média uvádíme u grafiky techniku např. dřevoryt, litografie apod.

Ačkoliv norma tuto povinnost vůbec nezmiňuje, doporučuji uvádět u grafických děl rozměr. Je to běžná praxe při popisu výtvarných děl v muzeích, galeriích i odborných publikacích o výtvarném umění.

o         KULHÁNEK, Oldřich. Život ve spirále [litografie]. 490 mm × 700 mm. 1996.

Lokace

Pokud existuje pouze omezený počet exemplářů, je nutné uvést jeho lokaci, nejlépe s inventárním číslem, signaturou nebo jinou přesnou identifikací.

o         DÜRER, Albrecht. Klanění tří králů [dřevoryt]. 305 mm × 214 mm. Kolem r. 1503. At: Oblastní galerie v Liberci.

o         HOKUSAI, Kacušika. Pohled na krajinu Fudžimigahara [barevný dřevořez]. 260 mm × 380 mm. 1831‑1832. At: Náprstkovo muzeum v Praze. Inv. č. NpM5/38178.

Součást jiného informačního zdroje

Grafická díla jsou často součástí knih nebo časopisů. V takovém případě je citujeme jako příspěvky.

o         DRTIKOL, František. Jan Zrzavý [fotografie]. In: MOUCHA, Josef. František Drtikol. Prague: Torst, 2007, obr. 12. FotoTorst, 26. ISBN 978‑80‑7215‑301‑5.

o         KUPKA, František. Konference / La conférence [reprodukce kolorované kresby štětcem tuží]. In: Kupka ‑ Waldes: malíř a jeho sběratel: dílo Františka Kupky ve sbírce Jindřicha Waldesa. Texty Jiří WALDES et al. Praha: Antikvariát Meissner, 1999, obr. 94, s. 236. ISBN 80‑238‑4616‑7.

o         FÜHRICH, Wenzel. Přístavní scenérie [nástěnná malba]. Před r. 1802. At Führichův dům v Chrastavě. Foto Petr ZINKE. Umění. 2011 49(1), 25. ISSN 0049‑5123.
o         SCHELLEBERG, Abbie. Mirror Flasch [barevná fotografie]. 2007. European photography. Winter 2010/2011 31(2), 58. ISSN 0172‑7028.
o         BOHDAL, Jiří. Vydra říční [foto]. ZOO Plzeň 2010. In: Naturfoto [online]. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html