mapy

MAPY / Kartografické dokumenty

Tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy [typ nosiče / média]. Označení souboru map. Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Rozměr. Edice, číslo edice. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV. Přešticko: turistická mapa 1:50 000. Soubor turistických map 1:50 000. 2. vyd. Digitálně zpracovala a vytiskla VKÚ, Harmanec. Praha: Trasa, ©2002. 570 mm × 760 mm. Edice Klubu českých turistů, č. 32.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. [Mapa Čech kolorovaná měděrytina]. [1570]. Měřítko cca 1:780000. Rytec Frans Hogenberg. 330 mm  × 500 mm. At: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Praha. Sig. I/1/70. RI č. 509.

Kartografické dokumenty vydané jako součást knihy / časopisu

Tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy [typ nosiče / média]. Označení souboru map. Měřítko. Rozměr. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.

o         SOUKUP, Vladimír. Okolí Českého Brodu [orientační plán]. Měřítko neuvedeno. 153 mm × 73 mm. In: NĚMEC, Jan a SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. Praha: Panorama, 1989, s. 202. ISBN 80‑7038‑003‑9.

o         ORTELIUS, Abraham. Regni Bohemiae descriptio. [Mapa Čech kolorovaná měděrytina]. [1570]. Měřítko neuvedeno. 253 mm × 383 mm. In: SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas zemí Koruny české. Praha: Skřivan, 2002, mapa 16, s. 79. ISBN 80‑86493‑04‑0.