patenty

Patenty apod.

Na prvním místě v citaci patentu uvádíme majitele (případně žadatele) patentu. Následuje název vynálezu. Název země (případně její kód podle ISO 3166 nebo WIPO ST3), označení řady a číslo patentu. Z citace musí být zřejmé, že se jedná o patent, užitný vzor apod. Původce (vynálezce) je nepovinný údaj a vkládáme ho do citace za název vynálezu (viz Příklad 133). Citaci můžeme ještě doplnit o klasifikační znaky, datum přihlášky apod.

o         ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Číslicový generátor fázové modulace. Česká republika. Patentový spis CZ 300501 B6. 23.4.2009.

o         CHMELAŘSKÝ INSTITUT S.R.O. ŽATEC a ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Zařízení pro lisování chmele do vakuových balíčků. Původci: Milan ČECHURA, Jiří STANĚK, Milan CÍREK, Jan HLAVÁČ, Václav KUBEC, Vladimír NESVADBA a Karel KROFTA. Česká republika. Užitný vzor CZ 18429 U1. 7.4.2008.

o         SKÁLA, Jiří. Generátor rušivého elektromagnetického pole. Česká republika. Užitný vzor CZ 13389 U1. 16.6.2003.

Kódy názvu zemí podle WIPO ST3 jsou dostupné z: http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03‑03‑01.pdf