příspěvky ve sbornících

Příspěvky ve sbornících (harvardský systém: jméno-datum)

Tvůrce, rok. Název příspěvku. In: Název sborníku. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, strany. ISBN (nebo ISSN).

Zelené údaje v citacích nejsou povinné. 

o         NOVOTNÁ, Daniela, 2010. Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby In: Knihovny současnosti 2010: sborník z 18. konference, konané ve dnech 14.‑16. září 2010 v Seči u Chrudimi. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, s. 168173. ISBN 9788086249599.

o         STRAKA, Ondřej, ŠIMANDL, Miroslav a DUNÍK, Jindřich, 2009. Gaussian mixtures proposal density in particle filter for track‑before‑detect. In: Fusion 2009: the 12th international conference on information fusion. New York: IEEE, s. 270‑277. ISBN 978‑0‑9824438‑0‑4.

o         PSUTKA, Josef V., ŠMÍDL, Luboš, MÜLLER, Luděk a PSUTKA, Josef, 2007. Feature space reduction and decorrelation in a large number of speech recognition experiments. In: Signal and image processing: proceedings of the ninth IASTED internation conference: August 20‑22, 2007, Honolulu, Hawaii, USA. Anaheim: ACTA Press, s. 158‑161. ISBN 978‑0‑88986‑675‑1.

o         DOSTÁLOVÁ, Ludmila, 2005. Logika není matematika. In: Univerzita: tradiční a netradiční ve výuce: 20.‑21. leden 2005. Plzeň: Čeněk, s. 162‑170. ISBN 80‑86898‑60‑1.

o         VAŘEKA, Pavel, 2008. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. In: Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. 101‑117. ISBN 978‑80‑7275‑076‑4.