grafická díla a fotografie

Grafická díla a fotografie (harvardský systém jméno-datum)

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

Samostatná grafická díla / fotografie

Tvůrce, rok. Název díla Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum. Lokace.

o         KULHÁNEK, Oldřich, 1996. Život ve spirále [litografie]. 490 mm ×700 mm.
o         REMBRANDT Harmenszoon van Rijn, 1654. Žena, koupající se v potoce [olej na dřevě]. 61.8 x 47 cm. At: The National Gallery, London. Inv. No. NG54. [Online foto] © The National Gallery, London. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-a-woman-bathing-in-a-stream-hendrickje-stoffels

o         DÜRER, Albrecht, cca 1503. Klanění tří králů [dřevoryt]. 305 mm × 214 mm. At: Oblastní galerie v Liberci.

Grafická díla vydaná jako součást knihy / časopisu / webu

Tvůrce, rok. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. In: Tvůrce publikace. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, strany. ISBN.

o         TÓNA, Jan [Tonn], 1908. Medijní kresba bez názvu [reprodukce kresby barevnými tužkami]. 1908. In: NÁDVORNÍKOVÁ, Alena. Art brut v českých zemích: mediumici, solitéři, psychotici. Olomouc: Muzeum umění, 2008, obr. 60, s. 65. ISBN 978‑80‑87149‑03‑4.

Tvůrce, rok. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Datum vzniku díla. Název časopisu. Místo: nakladatel, rok, číslování, strany. ISSN.

o         SCHELLEBERG, Abbie, 2007. Mirror Flasch [barevná fotografie]. European photography. Winter 2010/2011 31(2), 58. ISSN 0172‑7028. 


Tvůrce, rok. Název díla. Vedlejší názvy [technika]. Další tvůrce. Rozměry. Místo a datum vzniku díla. In: Název webu [online]. [Cit. datum]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

o         BOHDAL, Jiří, 2010. Vydra říční [foto]. ZOO Plzeň. In: Naturfoto [online]. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z:http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html