normy

Normy apod.

V implicitním systému citování je základním prvkem identifikátor dokumentu (např. řada a číslo normy). Tento systém lze používat společně s jinými metodami citování. Tj. umožňuje nám citovat normy, výzkumné zprávy a podobné dokumenty, vydávané v řadách, jednodušším způsobem.

Rok vydání normy je nepovinný údaj. Pokud ho neuvedeme, odkazujeme na nejnovější vydání, včetně dodatků a oprav.

o         ČSN CLC IEC/TS 60034-32. Točivé elektrické stroje - Část 32: Měření vibrací čel vinutí statoru u tvarovaných vinutí.

o         ČSN ISO 690:2022. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

o         ČSN ISO 8991. Systém označování spojovacích součástí.

o         IETF RFC 3339. Date and Time on the Internet: Timestamps.

o         NIST SP 800-90B. Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation.