příklady citování harvardský styl (jméno-datum)

Příklady, jak citovat různé druhy dokumentů v harvardském stylu (jméno-datum)

Datum za jménem autora uvádíme za čárkou nebo v závorce:

o         HEROUT, Pavel, 2009. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         HEROUT, Pavel (2009). Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

 

Ukázku odkazů v textu a seznamu literatury najdete na stránce metody citování
 
Inspiraci najdete i na těchto stránkách zahraničních univerzitních knihoven: