prvky citace

PRVKY CITACE

 
 

OBVYKLÉ POŘADÍ ÚDAJŮ V CITACI

 • tvůrce (autor)
 • název
 • vedlejší názvy
  • : podnázev, díl, název části [původní název nebo překlad]
 • [typ nosiče] (je‑li potřeba)
 • vydání
 • další tvůrci
 • nakladatelské informace
  • místo vydání: vydavatel, datum
 • název edice, číslo
 • číslování v rámci popisované jednotky
 • standardní identifikátor (ISBN apod.)
 • dostupnost (u online zdrojů)
 • dodatečné informace