časopisy

Časopisy/seriály

Časopisy/seriály – celé vydání

Název časopisu. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, od kterého vychází–. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892–. ISSN 0009‑0794.

o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 1953–. ISSN 0036‑9942.

Časopisy/seriály – celé číslo

Název časopisu. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok, číslování. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné. 

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, 1895, 4(1).

o         Český lid: časopis pro etnologická studia: journal of ethnological studies. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2001, 88(1). ISSN 0009‑0794.

o         Plzeňský deník. Plzeň: Vltava, 10. 7. 2006. 15(158). ISSN 1210‑5139.

o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006, 54(12). ISSN 0036‑9942.

V případech, kdy citujeme monotematické číslo seriálu, můžeme dát název jednotky za číslo.

o         Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, (1) Řeč školy. ISSN 1803–7437.

Číslování může být s použitím označení svazků a stránkování:
o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia. Praha: Sdělovací technika, 2006, roč. 54, č. 12. ISSN 0036‑9942.

o         Sestra. Praha: Sanoma Magazines, 2004, roč. 14, září, mimoř. příloha, Instrumentářka. ISSN 1210–0404.