citace / parafráze

CITACE

přímá citace

 • text je z původního díla převzat doslovně
 • včetně typografického zdůraznění
 • je v uvozovkách
 • autor a zdroj je ocitován
Ve vlastní práci bychom neměli mít víc než 10% citací. Pokud používáme přímé citace příliš často, působí text roztříštěně, protože každý autor má svůj osobitý styl psaní. Proto jsou vhodnější parafráze.

 

PARAFRÁZE = nepřímá citace

 • text je interpretován vlastními slovy
 • nemění se jeho význam
 • nedává se do uvozovek
 • autor a zdroj je ocitován
 • zpravidla je kratší než originální text
 • je vhodnější než citace pasáže, která není výjimečná
Abychom mohli vytvořit parafrázi, musíme originální text dokonale pochopit. Parafráze je zaměřena na základní myšlenku a bývá zpravidla o něco kratší než původní text. Určitě parafrázi nevytvoříme tak, že pouze zaměníme některá slova za synonyma.

 

PLAGIÁT

 • převezmeme-li cizí myšlenku, obrázek, graf, tabulku... a neocitujeme autora, dopouštíme se krádeže - plagiátu
Vyzkoušejte si, zda se v této problematice orientujete, jestli víte jak citovat a jak parafrázovat. V sekci Ke stažení je prezentace citace_parafraze_plagiat_cviceni.ppt s několika příklady.
 
Problematikou citací a parafrází se velmi podrobně a s řadou příkladů ze sociologie zabývá J. Šanderová (ŠANDEROVÁ, Jadwiga. V čem spočívá přesnost citace? In: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009, s. 90-96. ISBN 978‑80‑86429-40-3). Knihu vřele doporučuji, pouze je potřeba si uvědomit, že vyšla ještě před novelou normy ČSN ISO 690:2011, takže pasáže týkající se bibliografických citací jsou bohužel zastaralé. Knihu najdete ve většině vysokoškolských knihoven, a některé z nich zakoupily pro své uživatele i její multilicenci v elektronické podobě.

 

Podřízené stránky (1):jak parafrázovat