prvky citace‎ > ‎

edice

Názvy a čísla edic

Obsahuje‑li dokument název edice a číslo, uvádíme údaj v citaci.

o         KARFÍK, Filip. Plótínova metafyzika svobody. Praha: Oikoymenh, 2002. Oikúmené, 97. ISBN 80‑7298‑027‑0.

o         MAJER, Jiří, ed. Studie z dějin hornictví. 15. Praha: Národní technické muzeum, 1984. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 96.

o         HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 248 s. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80‑7325‑006‑3.