Nejdůležitější změny, které přináší ISO 690:2022

Vzhledem k tomu, že oprava všech stránek bude trvat delší dobu, jsou zde vyjmenovány nejvýraznější změny, které nová verze normy přináší.

Tvůrci

Prvních 5 autorů se v citaci uvádí vždy. Pokud je tvůrců víc, buď za 5. autorem použijeme frázi "a další" nebo "et al" nebo autory vypíšeme do citace všechny.

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš; SYROVÁ, Lucie; KUBÁČ, Lubomír a MENŠÍK, Ladislav. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš et al. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

Název. Použití kuzivy.

Zvýraznění k usnadnění dohledání dokumentu

Název se v citaci zvýrazňuje kurzivou. Nová verze normy přináší změnu v jejím použití u součástí většího celku (nejčastěji článků v časopise), které jsou dostupné online. Pokud odkaz vede přímo k článku, zvýrazní se kurzivou název článku. U tištěné verze ke změně nedochází a zvýrazňujeme kurzivou název časopisu.

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Deník N. 16.3.2023. Roč. 5, č. 54, s. 8-9. ISSN 2571-1717

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/ [citováno 2023-03-16]

Zkrácený klíčový název. Seriály a edice.

U seriálů je možné používat i zkrácené klíčové názvy, doplněné o ISSN. Zkrácené klíčové názvy jsou jsou ustanoveny sítí ISSN a vychází z ISO 4, která definuje jednotné zkratky slov v názvech dokumentů.

o         European Physical Journal Plus (plný název časopisu)

o         Eur. Phys. J. Plus. ISSN 2190-5444.

Trvalé identifikátory

Trvalé identifikátory DOI, Handle, URN... musí být uvedeny ve formě odkazů, např.: https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146

Číslování a stránkování

Uvádíme výrazy od největšího celku k nejmenšímu. Používáme zkratky termínů, které jsou v dokumentu uvedeny, v jazyce citovaného dokumentu. Strany ale uvádíme v jazyce, ve kterém píšeme svoji práci. Pokud píšeme česky a citujeme anglický dokument, bude to zkratka s. nikoliv pp. Tj. např.: vol. 9, no. 2, s. 29‑33.

Nová verze již nepřipouští číslování využívající pouze typografické rozlišení: 9(2), 29‑33.

Druh dokumentu / forma (typ nosiče)

Uvádíme za názvem, ale nedáváme do hranatých závorek.

o         HOLDERMANN, Simon. Guides of the Atlas. Online. Bielefeld, 2023. ISBN 978-3-8394-6138-9. Dostupné z: https://doi.org/10.14361/9783839461389 [citováno 2023-04-25].

Datum citace

Datum citace se nově píše až za odkazem a je uvozeno celým slovem "citováno". Zároveň je v souvislosti s daty odkazováno na normu ISO 8601 a v příkladech je v celé normě ISO 690:2022 datum citace uváděno ve tvaru rrrr-mm-dd, ačkoliv např. u vydání seriálu je uvedeno datum v přirozeném tvaru.

o         ČADA, Václav. Digitalizace agend veřejné správy a kvalita prostorových dat. Postprint; online. Urbanismus a územní rozvoj, 2022, roč. 25, č. 2, s. 30-39. ISSN 1212-0855. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11025/51804. [Citováno 2023-04-12].

Omezený přístup

Při omezením přístupu je vhodné informaci uvést. Jedná se zpravidla o dokumenty v placených online zdrojích.

o         HA, James C. a CAMPION, Tracy L. Dog Behavior. Online. Academic Press, 2019. ISBN 978-0-12-816498-3. Dostupné z ScienceDirect: https://doi.org/10.1016/C2018-0-00539-3 [paywall]. [Citováno 2023-04-12].

Edice

Edici jsme povinni uvést, pokud je pravděpodobné, že citovaný dokument bude identifikován, jako její součást. V citaci jsou nově údaje o edici před vydavatelskými údaji . Součástí citace může být i ISSN edice.

o         HRADILOVÁ, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Studie o rukopisech. Monographia, sv. 19, ISSN 1804-0101. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-36-1.

Rozpory / chyby v normě

Rozpor mezi tabulkami s pořadím prvků a příklady:

Prvek formát: Zatímco ve všech tabulkách s pořadím prvků je formát (nejčastěji Online) uváděn ihned za názvem a až po něm následuje podnázev, ve všech příkladech je formát uveden až za podnázvem. U součástí v rámci seriálu (např. článek v časopise) je formát v tabulce uveden až u zdrojového dokumentu (časopisu), ale ve všech příkladech je za názvem součásti (článku). Vzhledem k logice věci a dosavadní praxi, používáme na těchto stránkách pořadí shodné s příklady v normě.