prvky citace‎ > ‎

číslování a stránkování

Číslování a stránkování

Uvádíme výrazy, které jsou ve zdroji, od největšího celku k nejmenšímu. Např.: svazek, číslo části, strany. Číslo části / časopisu můžeme vynechat, pokud není nutné k identifikaci. Např. je‑li celý ročník stránkován průběžně.
Pozor, pokud uvádíme zkratky, používáme zkratky termínů, které jsou v dokumentu uvedeny, v jazyce dokumentu. Strany ale uvádíme v jazyce, ve kterém píšeme svoji práci. Poud píšeme česky, bude to zkratka s. nikoliv pp.

o         vol. 10, no. 2, s. 148‑155.

o         sv. 9, č. 2, s. 29‑33.

o         roč. 22, č. 4, s. 356‑390.

o         vol. 10, s. 148‑155.

o         roč. 22, s. 356‑390.

U seriálových publikací můžeme termíny vynechat a uvést pouze čísla. Číslo svazku (ročníku) píšeme tučně, číslo části (je‑li nutné) píšeme do závorek. Je to výhodnější, protože nemusíme brát ohled ani na jazyk citovaného dokumentu, ani na jazyk své práce.

o         10, 148‑155.

o         9(2), 29‑33.

o         22, 356‑390.