knihy

Knihy a monografické publikace

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         African Encyclopedia. London: Oxford University Press, 1974.

o         AMERICAN ALUMNI COUNCIL. Going up: voluntary support of America’s colleges and universities 1956‑1957 New York: Council for Financial Aid to Education, 1958.

o         COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY. Handbook of scientific aids and evidence for archaeologists. London: C.B.A., 1970.

o         ČEZ. Annual report 2000. Praha: ČEZ, 2001.

o         DÄNIKEN, Erich von. Prorok minulosti. Přeložil R. ŘEŽÁBEK. Praha: Naše vojsko, 1994. 220 s. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80‑206‑0434‑0.

o         DE ALMEIDA, Hermione. Romantic medicine and John Keats. New York: Oxford University Press, 1991. 418 s.

o         DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN, 2009. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.

o         HANUŠ, Jiří, ed. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. 248 s. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80‑7325‑006‑3.

o         HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. Dějiny a kultura; sv. 23. ISBN 978-80-7325-220-5. 

o         HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. 271 s. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

o         Heřman, Miroslav. Akutní CTmozku: atlas nálezů. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2006. 181 s. ISBN80-244-1229-2.

o         Heřman, Miroslav a kolektiv. Základyradiologie. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. 314 s. ISBN978-80-244-2901-4.

o         KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. 785 s. ISBN 0‑13‑029368‑7.

o         LA FONTAINE, Jean de. Bajky. Ilustrace Philippe SALEMBIER, text upravila Dana WINKLEROVÁ. Říčany [u Prahy]: Junior, 2008. 115 s. ISBN 978‑80‑7267‑341‑4.

o         Meško, Dušan aj. Akademická příručka. Martin: Osveta, ©2006. 481 s. ISBN 80‑8063‑219‑7.

o         MOZART, Wolfgang Amadeus. Fantasia in F minore [hudebnina]. Praha: Editio Bärenreiter, 2007. ISMN M‑2601‑0376‑4. 

o         Müller, Richard a Šebek, Josef, ed. Texty v oběhu: antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře. Praha: Academia, 2014. Literární řada. ISBN 978-80-200-2447-3.

o         NÁRODNÍ AGENTURA SOCRATES. Rozšíří vstup mé země do Evropské unie možnosti mého studia? Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, ©2003. ISBN 80‑86345‑34‑3.

o         PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. II/2, Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80‑7184‑084‑X.

o         RADA EVROPY. Evropská sociální charta. Ostrava: Aries, [1993].

o         SAINT‑EXUPÉRY, Antoine de. Citadela. 4. úplné vyd. Z francouzského originálu ... přeložila Věra DVOŘÁKOVÁ. Praha: Vyšehrad, 2011.

o         SHAKESPEARE, William. Jak se vám líbí [As you like it]. 5. vyd. Z angl. krit. vyd. přel. E. A. SAUDEK. Praha: SNKLU, 1962.

o         SOMMEROVÁ, Olga. O čem sní ženy. Praha: HAK, ©2001. 210 s. ISBN 80‑85910‑35‑7.

o         VEGA, Lope de. Až k smrti milovat. Volně přel. a upravil K.M. WALLÓ. Praha: ČDLJ, 1957.

o         Zahrádka, Pavel, ed. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Praha: Academia, 2014. 438 s. ISBN 978-80-200-2372-8.