časopisy

Časopisy/seriály – celé číslo (harvardský systém: jméno-datum)

Název časopisu, rok. Vedlejší názvy. Další tvůrce. Místo: nakladatel, číslování. ISSN.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, 1895. Red. Čeněk ZÍBRT a Lubor NIEDERLE. Praha: V. Šimáček, 4(1).

o         Český lid: časopis pro etnologická studia: journal of ethnological studies, 2001. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 88(1). ISSN 0009‑0794.

o         Plzeňský deník, 2006. Plzeň: Vltava, 10. 7. 15(158). ISSN 1210‑5139.

o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia, 2006. Praha: Sdělovací technika, 54(12). ISSN 0036‑9942.

Číslování může být s použitím označení svazků a čísel:

o         Sdělovací technika: telekomunikace, elektronika, multimédia, 2006, Praha: Sdělovací technika, roč. 54, č. 12. ISSN 0036‑9942.